OSLogo

Werkwijzer - Het sollicitatiegesprek

Bij het groeien van uw onderneming dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Als u een vacature heeft geplaatst en uit de reacties de meest geschikte kandidaten heeft geselecteerd gaat u sollicitatiegesprekken voeren. In deze werkwijzer geven we u een handleiding voor het voeren hiervan.

De voorbereiding
Bij de meeste bedrijven in het MKB voert de ondernemer zelf de sollicitatiegesprekken. Maar twee meer zien dan één en het is prettig om feedback te krijgen dus de meeste gesprekken worden, indien mogelijk, door twee personen gevoerd. De andere gesprekspartner is dan vaak een direct leidinggevende of collega van de potentieel werknemer. Dit geeft namelijk de mogelijkheid dieper in te gaan op de inhoud van de functie en er kan direct nagegaan worden of er een "klik" is.

Voor sollicitatiegesprekken heeft u een rustige ruimte nodig zodat u de gesprekken ongestoord kan voeren. Bouw ook ruimte tussen de gesprekken in zodat u het gesprek kan evalueren.

Voor het gesprek kunt u de sollicitatiebrief en het CV van de kandidaat naast de functieomschrijving en de eisen neerleggen. Waarom vindt u deze kandidaat geschikt? Waarover heeft u twijfels? Welke vragen wilt u de kandidaat stellen? Noteer uw vragen. Probeer tijdens het gesprek zoveel mogelijk open vragen te stellen, daarmee stimuleert u de sollicitant om meer over zichzelf te vertellen.

Sommige vragen zijn in vrijwel alle sollicitatiegesprekken nuttig, zoals:
- Wat spreekt u aan in deze functie?
- Waarom denkt u dat u geschikt bent voor deze functie?
- Wat zijn uw goede eigenschappen?
- Wat zijn uw slechte eigenschappen?
- Waarom wilt u weg bij uw huidige werkgever?
- Wat wilt u bereiken?
- Hoe gaat u om met conflicten?

Het gesprek
Na de eerste begroeting stelt u de sollicitant op zijn of haar gemak door een informele opmerking of iets te drinken aan te bieden.
U kunt nu vervolgens aangeven hoe u het gesprek gaat voeren en hoe de sollicitatieprocedure is opgezet. Volgen er meerdere gespreksrondes, maakt een assessment deel uit van de procedure etc.

Vertel daarna kort iets over het bedrijf en de functie. Vertel wat u te bieden heeft ook qua doorgroeimogelijkheden. De sollicitant kan natuurlijk tussendoor vragen stellen ter verduidelijking.

Vervolgens stelt u vragen aan de kandidaat, van de antwoorden kunt u aantekeningen maken. Als een antwoord niet duidelijk genoeg is, vraag vooral door!

De STAR-methode wordt door veel HR-managers gebruikt. Hierbij staat STAR voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. U vraagt een sollicitant een praktijkvoorbeeld te geven van hoe hij of zij een probleem in het werk heeft opgelost.
In de eerste stap, Situatie, omschrijft de sollicitant de concrete situatie die zich voordeed hierbij kan de omgeving waarin de gebeurtenis plaatsvond een rol spelen.
In de tweede stap, Taak, omschrijft de kandidaat wat zijn of haar taak op dat moment was.
In de derde stap, Actie, geeft de sollicitant aan welke acties hij of zij heeft ondernomen om het probleem op te lossen.
En tenslotte in de vierde stap, Resultaat, komt het eindresultaat aan bod.

U geeft de sollicitant gelegenheid om vragen te stellen over de functie, het bedrijf en het gesprek.

Afronding
U rondt het gesprek af en geeft aan wanneer de sollicitant bericht van u krijgt. Als u een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte kosten aan de sollicitant biedt dan handelt u dit af.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram