OSLogo

Werkstijltest

Wat de test meet
Met deze werkstijl test krijgt u een indruk van uw persoonlijkheid op het werk en uw persoonlijke werk stijl, zo bevat de test een score op ambitie, samenwerken en ordelijkheid.

Kenmerken

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Deze werkstijl test wordt veel ingezet bij loopbaanbegeleiding, het maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, re-integratie, etc

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram