OSLogo

Werkwijzer - Onderzoeken (bij sollicitaties)

In een sollicitatieprocedure wordt soms gebruik gemaakt van een onderzoek, een test of een assessment. Deze tests worden door de werkgever vaak ingezet om een objectief beeld van een sollicitant te krijgen omdat hiermee karaktereigenschappen, capaciteiten, kennis en vaardigheden kunnen worden getest. In deze werkwijzer geven we informatie over de verschillende onderzoeken.

Capaciteitentests
Met cognitieve capaciteitentests worden intellectuele vaardigheden gemeten. Deze tests kunnen worden onderverdeeld in verbale en non-verbale tests. De verbale tests meten taalkundige vermogens en de non-verbale tests meten bijvoorbeeld logische en ruimtelijke abstracte vaardigheden, zoals technisch inzicht en rekenvaardigheden.

Antecedentenonderzoek
Dit soort onderzoeken wordt veelal toegepast bij overheidsfuncties, sommige financiële functies en functies waarbij u werkzaamheden verricht binnen een afgesloten/ beveiligd gebied. In dit onderzoek wordt gekeken naar uw persoonlijk verleden zoals aanvaringen met justitie.

Persoonlijkheidsonderzoek
Dit onderzoek werkt vaak met vragenlijsten die ingaan op persoonlijke kenmerken. Zo kan er gekeken worden naar de sterke en zwakkere kanten van een persoon, hoe iemand zich doorgaans gedraagt in een bepaalde situaties en het meten van kennis, inzicht en vaardigheden.

Assessment
Een assessment beoordeelt kennis, vaardigheden, capaciteiten en gedragingen in een specifieke functie. De geschiktheid voor een bepaalde functie wordt bepaald met een selectie-assessment. Competenties die essentieel voor de functie worden geacht worden getest.

Een ontwikkel-assessment brengt het potentieel van een werknemer in kaart, hierbij wordt gelet op sterke en zwakke punten, ontwikkelingsruimte en groeimogelijkheden en affiniteiten van de persoon. Dit assessment wordt dus ingezet om talenten en bekwaamheden te onderzoeken.
Binnen een assessment wordt vaak gebruik gemaakt van simulatieopdrachten. In deze praktijkopdrachten wordt het gedrag van de deelnemer geobserveerd. Een voorbeeld van een dergelijke simulatie is een rollenspel. Hierbij wordt de persoon bijvoorbeeld een werksituatie voorgelegd en hij of zij krijgt de opdracht de situatie uit te werken met een gesprekspartner of acteur.

Psychologische onderzoeken
Dit onderzoek bestaat meestal uit een dossieronderzoek, praktijksimulatie, vragenlijsten en tests en een gesprek met een psycholoog. De resultaten worden in een rapportage verwerkt.
Vooral bij leidinggevende functies vormt een psychologisch onderzoek soms een onderdeel van de selectieprocedure. Dit onderzoek geeft inzicht in de capaciteiten van de persoon die voor de functie van belang zijn.

Vraagt u zich af hoe u presteert op een beroepskeuzetest, competentietest, persoonlijkheidstest, managementtest of een IQ test dan kunt u ook bij ons dergelijke tests afnemen.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram