Competentietest

Wat meet de test
Met deze test meet u uw competenties in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. De test omvat 16 fundamentele competenties. Wij beschrijven een competentie als volgt: een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheid die in het gedrag zichtbaar is en waarmee in de praktijk doelen kunnen worden behaald.
Als u wil weten over welke competenties u beschikt en welke competenties bij u het meest naar voren komen, doe dan de test!

Kenmerken

  • Meting op 16 fundamentele competenties
  • Goede betrouwbaarheid en zeer compleet
  • Scoring ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking
  • Goede voorspellende waarde voor bepalen van passend werk

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creƫren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en -ontwikkeling.

Waar kunt u de test voor gebruiken?
Deze test wordt vaak gebruikt binnen loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, bij het maken van een beroepskeuze, re-integratie etc