Werkstijltest

Wat de test meet
Met deze werkstijl test krijgt u een indruk van uw persoonlijkheid op het werk en uw persoonlijke werk stijl, zo bevat de test een score op ambitie, samenwerken en ordelijkheid.

Kenmerken

 • Heldere profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Rapportage volledig toegespitst op werksituaties
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Deze werkstijl test wordt veel ingezet bij loopbaanbegeleiding, het maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, re-integratie, etc

Persoonlijkheidstest

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren.

Kenmerken

 • Snelle profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc

Nederlandse Persoonlijkheidstest

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide profilering en rapportage
 • Persoonlijkheidsmeting op 30 schalen
 • Met 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
 • En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores

Samenstelling

 • Dimensie Extraversie
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Toegankelijk, Sociabel, Assertief en dominant, Energiek, Spanningsbehoefte en Opgewektheid.
 • Dimensie Emotionaliteit
  Deze dimensie bestaat uit Zorgelijkheid, Irritatie, Neerslachtigheid, Niet zelfverzekerd, Ongeremd en Kwetsbaarheid.
 • Dimensie Gewetensvolheid
  Deze dimensie bestaat uit Effectief, Ordelijkheid, Plichtsgetrouw, Prestatiegericht, Zelfstarter en Behoedzaam.
 • Dimensie Meegaandheid
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Vertrouwen, Integer en oprecht, Bekommeren, Mild en vergevingsgezind, Bescheidenheid en Medelijden.
 • Dimensie Openheid
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Fantasie, Kunst en natuur minnend, Inzicht in emoties, Variatiebehoefte, Intellect en Niet conservatief.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, re-integratie, etc


Kerntyperingtest

Wat meet de test
Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

 • Krachtige profilering
 • Sterke kanten en valkuilen benoemd
 • Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
 • Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling
De test bepaalt welke van 48 emprisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc


Jung Persoonlijkheidstest

Wat meet de test
Bepaal snel en betrouwbaar welke van de door Jung 16 ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken op iemand van toepassing zijn.

Kenmerken

 • Snel en compleet

Samenstelling

Deze test is gebaseerd op de theorie van Carl Jung. Jung gaat er vanuit dat mensen voorkeuren hebben op vier gebieden. Deze vier gebieden zijn energievoorkeuren (Extraversion of Introversion), aandachtvoorkeuren (Sensing of Intuition), beslissingsvoorkeuren (Thinking of Feeling) en levensvoorkeuren (Judging of Perceiving). Je voorkeuren op elk van deze 4 gebieden maken je tot één van 16 mogelijke typen.

Toepassingsgebied
Vooral bij beroepskeuze en loopbaanbegeleiding maar ook geschikt voor coaching en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling.