Werkwijzer – Onderzoeken (bij sollicitaties)

In een sollicitatieprocedure wordt soms gebruik gemaakt van een onderzoek, een test of een assessment. Deze tests worden door de werkgever vaak ingezet om een objectief beeld van een sollicitant te krijgen omdat hiermee karaktereigenschappen, capaciteiten, kennis en vaardigheden kunnen worden getest. In deze werkwijzer geven we informatie over de verschillende onderzoeken. [Read more…]

Werkwijzer – Het sollicitatiegesprek

Bij het groeien van uw onderneming dienen zich nieuwe uitdagingen aan. Als u een vacature heeft geplaatst en uit de reacties de meest geschikte kandidaten heeft geselecteerd gaat u sollicitatiegesprekken voeren. In deze werkwijzer geven we u een handleiding voor het voeren hiervan. [Read more…]

Werkwijzer – Het opstellen van een vacature

Als u, als werkgever, een werknemer zoekt, heeft u meestal een duidelijk beeld van de taken die deze persoon moet gaan uitvoeren. Toch is het vaak nog veel werk om een vacature tekst op te stellen want met het opsommen van de uit te voeren taken bent u er niet. In deze werkinstructie leest u meer over het opstellen van een vacature. [Read more…]

Minimum (jeugd) lonen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon bekend gemaakt en daarmee ook de wettelijk minimum jeugdlonen. Deze lonen gelden vanaf 1 juli 2011.

[Read more…]

Werkwijzer Ziekte en re-integratie

Werkwijzer ziekte en re-integratie, een samenvatting

Hier vindt u een samenvatting van de werkwijze bij ziekte en re-integratie. [Read more…]