Werkstijltest

Wat de test meet
Met deze werkstijl test krijgt u een indruk van uw persoonlijkheid op het werk en uw persoonlijke werk stijl, zo bevat de test een score op ambitie, samenwerken en ordelijkheid.

Kenmerken

 • Heldere profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Rapportage volledig toegespitst op werksituaties
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Deze werkstijl test wordt veel ingezet bij loopbaanbegeleiding, het maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, re-integratie, etc

Persoonlijkheidstest

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren.

Kenmerken

 • Snelle profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc

Nederlandse Persoonlijkheidstest

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken

 • Zeer uitgebreide profilering en rapportage
 • Persoonlijkheidsmeting op 30 schalen
 • Met 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
 • En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores

Samenstelling

 • Dimensie Extraversie
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Toegankelijk, Sociabel, Assertief en dominant, Energiek, Spanningsbehoefte en Opgewektheid.
 • Dimensie Emotionaliteit
  Deze dimensie bestaat uit Zorgelijkheid, Irritatie, Neerslachtigheid, Niet zelfverzekerd, Ongeremd en Kwetsbaarheid.
 • Dimensie Gewetensvolheid
  Deze dimensie bestaat uit Effectief, Ordelijkheid, Plichtsgetrouw, Prestatiegericht, Zelfstarter en Behoedzaam.
 • Dimensie Meegaandheid
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Vertrouwen, Integer en oprecht, Bekommeren, Mild en vergevingsgezind, Bescheidenheid en Medelijden.
 • Dimensie Openheid
  Deze dimensie bestaat uit de schalen Fantasie, Kunst en natuur minnend, Inzicht in emoties, Variatiebehoefte, Intellect en Niet conservatief.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, re-integratie, etc


Management Test

Wat meet de test
Deze test gaat uitgebreid in op uw persoonlijkheid en bijbehorende managementstijl ofwel manier van leidinggeven.
Uit wereldwijd en jarenlang psychologisch onderzoek blijken er vijf thema’s te zijn (de zogenaamde Big Five) waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte kan worden beschreven. Deze persoonlijkheidskenmerken bepalen in sterke mate welke manier van leidinggeven het beste bij u past.

Naast uw manier van leidinggeven wordt er ook gekeken naar uw overeenkomst met Nederlandse managers op basis van bepaalde kenmerken. Het blijkt namelijk dat deze kenmerken een Nederlandse (top)manager onderscheiden van een niet-leidinggevende. In deze test wordt gemeten in hoeverre u over deze kenmerken beschikt.

Het rapport bevat heldere grafieken, achtergrondinformatie over managementfuncties en de daarbij horende profielen, zodat u uw ideale managementfunctie kunt bepalen!

Kenmerken

 • Nauwkeurige beschrijving
 • Managementstijl in de volle breedte bepaald
 • Unieke vergelijking op empirische schaal voor managementkenmerken
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid. Daarbij wordt tevens een schaal voor management kenmerken gemeten die empirisch bepaald is.

Waar wordt de test voor gebruikt?
Deze test wordt ingezet bij loopbaanbegeleiding, de toetsing van upward mobility, met maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, etc