OSLogo

Competentietest

Wat meet de test
Met deze test meet u uw competenties in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. De test omvat 16 fundamentele competenties. Wij beschrijven een competentie als volgt: een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheid die in het gedrag zichtbaar is en waarmee in de praktijk doelen kunnen worden behaald.
Als u wil weten over welke competenties u beschikt en welke competenties bij u het meest naar voren komen, doe dan de test!

Kenmerken

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en -ontwikkeling.

Waar kunt u de test voor gebruiken?
Deze test wordt vaak gebruikt binnen loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, bij het maken van een beroepskeuze, re-integratie etc


Wat meet de test
Voor deze competentietest geeft de testnemer een aantal personen op van wij hij of zij feedback wil ontvangen. Deze feedbackgevers, meestal collega's, medewerkers of kennissen, beoordelen de testnemer op 16 fundamentele competenties. Zo krijgt u vanuit verschillende invalshoeken informatie over uw gedrag en de indruk die u bij anderen wekt. Deze 360 graden feedback test geeft de testnemer inzicht in zijn of haar functioneren en onmisbare input over hoe u bij anderen overkomt.

Kenmerken

Samenstelling
De volgende competenties worden gemeten: Opmerken, Initiatief nemen, Analyseren, Beslissen, Creëren, Plannen en organiseren, Volhouden, Flexibel reageren, Functioneren onder spanning, Mondeling communiceren, Schriftelijk communiceren, Helpen, Netwerken, Controleren, Leidinggeven, Zelfsturing en -ontwikkeling.

Waar kan deze test voor gebruikt worden?
Deze 360 graden feedback wordt vaak gebruikt bij loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, bij het maken van een beroepskeuze en bij re-integratie.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram