Kerntyperingtest

Wat meet de test
Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

  • Krachtige profilering
  • Sterke kanten en valkuilen benoemd
  • Sociaal wenselijk gedrag uitgeschakeld
  • Kansen en bedreigingen van werkomgevingen belicht

Samenstelling
De test bepaalt welke van 48 emprisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc