Management Test

Wat meet de test
Deze test gaat uitgebreid in op uw persoonlijkheid en bijbehorende managementstijl ofwel manier van leidinggeven.
Uit wereldwijd en jarenlang psychologisch onderzoek blijken er vijf thema’s te zijn (de zogenaamde Big Five) waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte kan worden beschreven. Deze persoonlijkheidskenmerken bepalen in sterke mate welke manier van leidinggeven het beste bij u past.

Naast uw manier van leidinggeven wordt er ook gekeken naar uw overeenkomst met Nederlandse managers op basis van bepaalde kenmerken. Het blijkt namelijk dat deze kenmerken een Nederlandse (top)manager onderscheiden van een niet-leidinggevende. In deze test wordt gemeten in hoeverre u over deze kenmerken beschikt.

Het rapport bevat heldere grafieken, achtergrondinformatie over managementfuncties en de daarbij horende profielen, zodat u uw ideale managementfunctie kunt bepalen!

Kenmerken

  • Nauwkeurige beschrijving
  • Managementstijl in de volle breedte bepaald
  • Unieke vergelijking op empirische schaal voor managementkenmerken
  • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen

Samenstelling

De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid. Daarbij wordt tevens een schaal voor management kenmerken gemeten die empirisch bepaald is.

Waar wordt de test voor gebruikt?
Deze test wordt ingezet bij loopbaanbegeleiding, de toetsing van upward mobility, met maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, etc