OSLogo

Werkstijltest

Wat de test meet
Met deze werkstijl test krijgt u een indruk van uw persoonlijkheid op het werk en uw persoonlijke werk stijl, zo bevat de test een score op ambitie, samenwerken en ordelijkheid.

Kenmerken

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Deze werkstijl test wordt veel ingezet bij loopbaanbegeleiding, het maken van een beroepskeuze, werving- en selectie, assessment, re-integratie, etc

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren.

Kenmerken

Samenstelling
De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc

Wat meet de test
Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Kenmerken

Samenstelling

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, re-integratie, etc


Wat meet de test
Kernachtige typering van persoonlijkheid in termen van sterke kanten, valkuilen en kansen en bedreigingen van specifieke werkomgevingen. Breed inzetbaar vanaf MBO niveau en hoger voor persoonlijkheidsbepaling voor alle doeleinden.

Kenmerken

Samenstelling
De test bepaalt welke van 48 emprisch bepaalde mogelijke kerntyperingen op iemand van toepassing is.

Toepassingsgebied
Onder andere loopbaanbegeleiding, beroepskeuze, werving- en selectie, re-integratie, etc


Wat meet de test
Bepaal snel en betrouwbaar welke van de door Jung 16 ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken op iemand van toepassing zijn.

Kenmerken

Samenstelling

Deze test is gebaseerd op de theorie van Carl Jung. Jung gaat er vanuit dat mensen voorkeuren hebben op vier gebieden. Deze vier gebieden zijn energievoorkeuren (Extraversion of Introversion), aandachtvoorkeuren (Sensing of Intuition), beslissingsvoorkeuren (Thinking of Feeling) en levensvoorkeuren (Judging of Perceiving). Je voorkeuren op elk van deze 4 gebieden maken je tot één van 16 mogelijke typen.

Toepassingsgebied
Vooral bij beroepskeuze en loopbaanbegeleiding maar ook geschikt voor coaching en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling.


menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram