Enneagramtest

Wat meet de test
Bepaal hoe je scoort op het enneagram.

Kenmerken

 • Snel en compleet

Samenstelling
Het enneagram bestaat uit negen typen. Zeven daarvan zijn gebaseerd op de traditionele zonden woede, trots, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid. Angst en bedrog zijn daar in de 20e eeuw nog aan toegevoegd. Dit resulteert in de volgende negen enneagramtypen; Perfectionist, Helper, Verkoper, Romanticus, Denker, Vragensteller, Levensgenieter, Bepaler en de Bemiddelaar.

Toepassingsgebied
Als beginpunt, discussiestuk bij coaching of loopbaanbegeleiding. Enneagramtest heeft geen wetenschappelijke basis.


Woordenschattest MBO Niveau

Wat meet de test
Bepaal snel het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassen voor allerlei doeleinden.

Kenmerken

 • Snelle toetsing van taalvaardigheid
 • Compact en compleet

Samenstelling
Contextzinnen, synoniemen, losse woorden en een gatentekst.

Toepassingsgebied
Onder andere werving- en selectie, capaciteitenbepaling, loopbaanbegeleiding, etc


Woordenschattest HBO Niveau

Wat meet de test
Bepaal snel het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassen voor allerlei doeleinden.

Kenmerken

 • Snelle toetsing van taalvaardigheid
 • Compact en compleet

Samenstelling
Contextzinnen, losse woorden en een gatentekst.

Toepassingsgebied
Onder andere werving- en selectie, capaciteitenbepaling, loopbaanbegeleiding, etc

Grammaticatoets

Wat meet de test
Bepalen van beheersing grammatica en spelling van de Nederlandse taal.

Kenmerken

 • Voor respondenten met expliciete kennis van grammatica en spelling
 • Snelle toetsing
 • Compact en compleet

Samenstelling
Grammatica- en spellingsopdrachten.

Toepassingsgebied
Onder andere werving- en selectie, capaciteitenbepaling, etc


Analogieën Hoger Niveau

Wat meet de test
Een IQ meting vindt plaats door middel van verschillende tests. Logische Analogieën zijn hier een onderdeel van. Met deze test meet u uw IQ via logische analogieën.

Een standaardanalogie heeft altijd de vorm: A staat tot B, zoals C staat tot D.

Deze vorm van testen geeft inzicht in uw (abstract) redeneren. Een voorbeeld van een testvraag is:

 • … staat tot voet, zoals handschoen staat tot hand.

Deze test kan goed gebruikt worden als voorbereiding!

Kenmerken

 • Veel gebruikte meting
 • Goede betrouwbaarheid en snel af te nemen
 • IQ heeft een goede predictieve validiteit voor succes in arbeid

Samenstelling
Analogieën

Toepassingsgebied
Onder andere selectie, loopbaanbegeleiding, ontwikkelassessments, beroepskeuze, re-integratie